top of page

DRET CIVIL

CIVIL

  • CONTRACTACIÓ: contractes d'arrendament, compravenda, donació, préstec, permutes, dipòsit i acords particulars entre les parts.

  • IMMOBILIARI: gestió i contractació relacionada compravendes, arres, paga i senyal, arrendaments, dret de la construcció, execució d'obres, operacions registrals (obra nova, divisió en Propietat Horitzontal, segregació o parcel·lació, cancel·lació de càrregues). Estatus comunitats, acords de juntes de propietaris.

  • MOROSITAT: monitoris, canviaris,, reclamacions de quantitat, execucions, negociacions i contractació (plans de pagament, redacció de garanties). Execucions hipotecàries. Desnonaments

  • TRÀNSIT. Reclamacions per accidents de trànsit.

  • CONSUMIDORS. 

School LIbrary
Civil: Industrias
bottom of page