top of page

DRET INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

  • Implantació d’empreses espanyoles a l’exterior i d'empreses extranjeres a l'estat Espanyol.

  • Contractes mercantils internacionals. Assessorament, negociació i redacció en anglès i francès.

  • Reclamació d’impagats en l’àmbit internacional i de l’UE. 

  • Gestió i assessorament en comerç internacional.

  • Execució de sentències i laudes estrangers.

  • Determinació de la llei aplicable i tribunals competents.

  • Legalització de documents públics i privats.

Men Shaking Hands
Internacional: Industrias
bottom of page