top of page
United States Court House

Història

Mireia Serra Advocats ofereix assessorament jurídic en les àrees de dret mercantil, societari, internacional, propietat industrial i intel·lectual, noves tecnologies, protecció de dades, administratiu, família, penal i laboral. Sent la seva activitat principal el dret mercantil, especialment en l’àmbit internacional.


Va iniciar la seva activitat a Terrassa l’any 1983 dedicant-se a l’assessorament jurídic en el camp mercantil i en el comerç exterior.

L’any 1986 el despatx va ampliar la seva activitat al dret en general i, a partir de l’any 1992, va anar incorporant diferents disciplines del dret fins arribar a cobrir les àrees en els que actualment presta servei.

Dins d’aquests àmbits, oferim un servei personalitzat als nostres clients que inclou tant l’assessorament i la defensa dels seus drets davant dels tribunals com l’assistència jurídica dels assumptes que ens plantegen.


L’equip està format per diferents professionals, coordinats i dirigits per la titular i fundadora del despatx Mireia Serra.


Tenim experiència internacional, tant pel que fa a les activitats dels clients locals a l’estranger com pel que fa als clients estrangers en les seves activitats aquí. De forma especial intervenim en operacions als diferents països Europeus i a la Xina.


La proximitat als nostres clients, la rapidesa, agilitat, adaptació i la comunicació amb un llenguatge entenedor i planer, així com l’estudi aprofundit, sistemàtic i contrastat dels dossiers, són els atributs que defineixen la nostra forma de treballar i que posem a la disposició dels nostres clients, junt amb la nostra implicació en els seus assumptes.

El despatx té una cura especial per la formació, tant la pròpia dels seus professionals com la dels professionals de les empreses, cosa per la qual té una activitat docent notable, impartint cursos, seminaris i conferències a Cambres de Comerç, Patronals i Col·legis d’Advocats.

Història: Quiénes somos
bottom of page