top of page

DRET MERCANTIL

MERCANTIL

  • Contractes d’agència, distribució, franquícia, dipòsit.

  • Contractes de compravenda de mercaderies, equips i maquinaria.

  • Contractes de subministrament.

  • Contractes de subcontractació i altres relacionats amb l’activitat inversora, productiva i comercial de l’empresa.

  • Contractes de confidencialitat.

  • Assessorament a les empreses sobre les regles de la lliure competència dins de la Unió Europea.

  • Defensa de l’activitat comercial de l’empresa enfront les actuacions il·lícites dels seus competidors, bàsicament la competència deslleial i la publicitat enganyosa.

reunión de negocios
Mercantil: Industrias
bottom of page