top of page

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

FAMILIA I SUCCESSIONS

  • MATRIMONIAL I FAMILIA: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, acords d’unió de fet , pactes matrimonials i prematrimonials, incapacitacions, tutela, règims de visites.

  • SUCCESSORI: testament, herències, protocol familiar, pactes successoris.

Lavadero del bebé que cuelga en un tende
Família i Successions: Industrias
bottom of page